Leden Login

Addendum Huishoudelijk Reglement ivm Covid-19

Modelvliegclub Meeuwen vzw (M.V.M.)

Ondernemingsnummer : 423.613.054

 

 

Addendum Huishoudelijk Reglement ivm Covid-19

Laatste wijziging : 19 mei 2020

  

In kader van Covid-19 en van de heropstart van de activiteiten op het terrein te Gruitrode dient elk lid de aanvullende maatregelen die beschreven worden in dit document na te leven.

Wanneer er onduidelijkheden zijn, dienen deze besproken te worden met een bestuurslid alvorens het terrein te betreden.

  

1.  Maatregelen thuis te nemen, voor zich naar het terrein te begeven

  

 • In geval van symptomen die kunnen wijzen op een vermoedelijke besmetting met Covid-19 (koorts, kortademig, droge hoest, vermoeidheid, …) of indien u in contact bent geweest met zieke personen in de laatste 14 dagen mag u zich niet naar het terrein begeven.

  

2.  Maatregelen te nemen op het terrein

  

 • Het terrein is niet toegankelijk voor publiek. Enkel de personen die deelnemen aan de activiteiten en lid zijn van de vereniging mogen zich op het terrein begeven.

  

 • Er mogen maximaal 10 personen tegelijkertijd op het terrein aanwezig zijn. De regels omtrent social distancing moeten gerespecteerd worden tijdens het op- en afbouwen van modellen alsook tijdens het vliegen zelf;
  • bij aanwezigheid van max 3 personen moet 1,5 meter afstand gerespecteerd worden
  • bij meer dan 3 aanwezigen moet 5 meter afstand gerespecteerd worden.

  

 • Bij elke vliegsessie moet telkens iemand verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd. De verantwoordelijke is de eerste die op het terrein toekomt. Indien hij/zij vertrekt dient deze verantwoordelijke een overdracht te doen aan een ander lid, dit tot het laatste lid huiswaarts keert. De verantwoordelijke draagt ten allen tijde een fluorescerend hesje. Van iedereen wordt verwacht een dergelijk hesje in de auto te hebben. Wanneer er een bestuurslid aanwezig is, vervult deze persoon de rol van verantwoordelijke. Bij ernstige of veelvuldige overtreding van de maatregelen is de verantwoordelijke gemachtigd het betreffende lid voor de rest van de dag de toegang tot het terrein te ontzeggen. De verantwoordelijke meldt dit vervolgens aan de voorzitter, die na overleg met de betrokken partijen en in overleg met de bestuursleden vervolgacties zal bepalen.

  

 • Maak telkens gebruik van uw eigen materiaal (schroevendraaier, lader, lijm, tape, …). Vermijd contact met andermans materiaal. Gebruik desinfecterende gel indien nodig.

  

 • In het geval van een crash verzamelt en evacueert slechts 1 persoon de resten van het toestel.

  

 • Het als instructeur begeleiden van nieuwelingen volgens het leraar/leerling principe is niet toegelaten.

  

 • Blijf op het veld niet inactief; oefen en ga daarna naar huis.